Regulamin konkursu „Wiosenny KONKURS“

Regulamin konkursu „Wiosenny KONKURS“

 1. Organizatorem Konkursu jest E-commerce Services S.p. z o.o. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Marszałkowskiej 116/122, zwany dalej Organizatorem.
 2. Konkurs rozpoczyna się w dniu 21 marca 2013 i trwa do 2 kwietnia 2013 roku do godziny 23:59.
 3. W konkursie może uczestniczyć każda osoba zamieszkała na terenie Rzeczpospolitej Polskiej.
 4. Udział w konkursie i podanie związanych z udziałem danych jest  dobrowolne.
 5. Warunkiem udziału w konkursie jest wysłanie zdjęcia w postaci pliku JPG lub TIFF w rozdzielczości minimalnej 600×400 pikseli, z imieniem i nazwiskiem Autora w nazwie pliku na adres [email protected] z dopiskiem Wiosenny KONKURS.
 6. Tematyka zdjęć: „Wiosenne podróże – te małe i te duże!“. Jury oceniać będzie przesłane zdjęcia oraz pomysłowość autorów.
 7. Wraz ze zdjęciem na adres [email protected]  należy wysłać deklarację o autorstwie dzieła (w przypadku osób niepełnoletnich zgodę rodziców lub opiekunów Dziecka na uczestnictwo w konkursie) oraz zgodę na publikację zdjęcia na http://empikfoto.pl, https://blog.empikfoto.sk i http://www.facebook.com/empikfotopl.
 8. Każdy uczestnik może zgłosić do konkursu jedno zdjęcie.
 9. Jury powołane przez Organizatora  dokona oceny zgłoszonych do konkursu zdjęć.
 10. Prace wybrane przez Jury zostaną opublikowane na http://empikfoto.pl, https://blog.empikfoto.sk i http://www.facebook.com/empikfotopl w dniu ogłoszenia wyników .
 11. Nagrodami w konkursie są  książki  oraz płyty. Dodatkowo wszyscy uczestnicy Konkursu otrzymają kod rabatowy w wysokości 50% na zamówienie odbitek w Linii Premium przy zamówieniu minimum 100 zdjęć 10×15 Premium.
 12. Wyniki konkursu zostaną podane do publicznej wiadomości 4 kwietnia 2013r.
 13. Laureaci zostaną powiadomieni o przyznanych nagrodach w terminie 10 dni roboczych od daty rozstrzygnięcia drogą mailową.
 14. Decyzje Jury Konkursu są ostateczne.
 15. Regulamin niniejszego konkursu dostępny jest w siedzibie Organizatora oraz na stronie internetowej https://blog.empikfoto.sk/regulamin-konkursu-wiosenny-konkurs/

Leave a reply

Dla weryfikacji, podaj brakujący składnik (liczbę) działania matematycznego: Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.