Regulamin konkursu na zdjęcie fotoksiążki

Regulamin konkursu:

 1. Organizatorem Konkursu jest E-commerce Services S.p. z o.o. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Marszałkowskiej 116/122, zwany dalej Organizatorem.
 2. Konkurs rozpoczyna się w dniu 4 grudnia 2014 i trwa do 6 stycznia 2015 roku, do godziny 23:59.
 3. W konkursie może uczestniczyć każda osoba zamieszkała na terenie Rzeczpospolitej Polskiej.
 4. Udział w konkursie i podanie związanych z udziałem danych jest dobrowolne.
 5. Warunkiem udziału w konkursie jest wysłanie zdjęcia na adres: [email protected]
 6. Tematyka zdjęć: Moja Fotoksiążka z empikfoto. Konkurs dotyczy zdjęć fotoksiążek, które zaprojektowane zostały na empikfoto.pl z wykorzystaniem dostępnych szablonów. Jury oceniać będzie przesłane zdjęcia oraz pomysłowość autorów.
 7. Udział w konkursie oznacza zgodę na publikację zdjęcia na http://empikfoto.pl, https://blog.empikfoto.sk, http://www.facebook.com/empikfotopl oraz http://instagram.com/empikfoto.
 8. Biorąc udział w konkursie Uczestnik oświadcza, że jest autorem fotografii, a  osoby znajdujące się na zdjęciach wyrażają zgodę na publikację tych fotografii na stronach http://empikfoto.pl, https://blog.empikfoto.sk, http://www.facebook.com/empikfotopl oraz http://instagram.com/empikfoto.
 9. Każdy uczestnik może zgłosić do konkursu dowolną ilość zdjęć.
 10. Jury powołane przez Organizatora dokona oceny zgłoszonych do konkursu zdjęć.
 11. Prace wybrane przez Jury zostaną opublikowane na stronach: http://empikfoto.pl, https://blog.empikfoto.sk, http://www.facebook.com/empikfotopl oraz http://instagram.com/empikfoto w dniu ogłoszenia wyników.
 12. Nagrodą główną w konkursie jest 5 fotoksiążek 20x30cm ze zdjęciami Zwycięzcy. Przewidziane są także nagrody pocieszenia w postaci rabatów na odbitki empikfoto.
 13. Wyniki konkursu zostaną podane do publicznej wiadomości najdalej 14 stycznia 2015 roku.
 14. Laureaci zostaną powiadomieni mailowo o przyznanych nagrodach w terminie 10 dni roboczych od daty rozstrzygnięcia.
 15. Decyzje Jury Konkursu są ostateczne.
 16. Regulamin niniejszego konkursu dostępny jest w siedzibie Organizatora oraz na stronie internetowej https://blog.empikfoto.sk

Leave a reply

Dla weryfikacji, podaj brakujący składnik (liczbę) działania matematycznego: Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.