Regulamin konkursu „Dzieci w Akcji“

Regulamin Konkursu

 1. Organizatorem Konkursu jest E-commerce services S.p. z o.o. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Marszałkowskiej 116/122, zwany dalej Organizatorem.
 2. Konkurs rozpoczyna się w dniu 5 lutego 2012 i kończy 20 lutego 2012 o godzinie 23:59.
 3. W konkursie może uczestniczyć każda osoba fizyczna zamieszkała na terenie Rzeczpospolitej Polskiej.
 4. Udział w konkursie i podanie związanych z udziałem danych jest  dobrowolne.
 5. Warunkiem udziału w konkursie jest wysłanie zdjęcia w rozdzielczości minimalnej 600×400 pikseli, z imieniem i nazwiskiem w nazwie pliku, przedstawiającego Dzieci w różnych naturalnych dla siebie sytuacjach, podczas zabawy, twórczości, pomocy domowych itd.  na adres [email protected] z dopiskiem „konkurs dzieci w akcji“
 6. Wraz ze zdjęciem na adres [email protected] należy wysłać deklarację o autorstwie zdjęcia, zgodę na publikację zdjęcia na http://empikfoto.pl, https://blog.empikfoto.sk i http://www.facebook.com/empikfotopl oraz  zgodę Opiekunów Prawnych na publikację wizerunku Dziecka znajdującego się na zdjęciu.
 7. Do konkursu można zgłosić dowolną ilość zdjęć.
 8. Jury powołane przez Organizatora w składzie: Paulina Burzyńska, Agata Mazurek, Piotr Janiak  i Agata Nowak dokona oceny zgłoszonych do konkursu zdjęć.
 9. Prace wybrane przez Jury zostaną opublikowane na http://empikfoto.pl, https://blog.empikfoto.sk i http://www.facebook.com/empikfotopl w dniu ogłoszenia wyników.
 10. Nagrodami w konkursie są mini albumy na zdjęcia 8,5x10cm, ze zdjęciem Anne Geddes na okładce oraz płyty z muzyką.
 11. Nagrody zostaną rozlosowane wśród zwycięzców konkursu.
 12. Wyniki konkursu zostaną podane do publicznej wiadomości najpóźniej 25 lutego 2012r.
 13. Laureaci zostaną powiadomieni o przyznanych nagrodach w terminie 10 dni roboczych od daty rozstrzygnięcia drogą mailową.
 14. Decyzje Jury Konkursu są ostateczne.
 15. Regulamin niniejszego konkursu dostępny jest w siedzibie Organizatora oraz na stronie internetowej https://blog.empikfoto.sk/regulamin-konkursu-dzieci-w-akcji/

Leave a reply

Dla weryfikacji, podaj brakujący składnik (liczbę) działania matematycznego: Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.