Regulamin Konkursu dla Dzieci „Jak powstają odbitki?“

Regulamin Konkursu dla Dzieci „Jak powstają odbitki?“

 1. Organizatorem Konkursu jest E-commerce Services S.p. z o.o. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Marszałkowskiej 116/122, zwany dalej Organizatorem.
 2. Konkurs rozpoczyna się w dniu 17 maja 2012 i kończy 29 maja 2012 o godzinie 23:59.
 3. W konkursie mogą uczestniczyć dzieci w wieku od 0 do 15 lat zamieszkałe na terenie Rzeczpospolitej Polskiej za zgodą Rodziców lub opiekunów.
 4. Udział w konkursie i podanie związanych z udziałem danych jest  dobrowolne.
 5. Warunkiem udziału w konkursie jest wysłanie  pracy fotograficznej lub plastycznej  stworzonej w dowolnej technice (rysunek , malunek, kolaż..), w postaci pliku JPG, TIFF lub PDF w rozdzielczości minimalnej 600×400 pikseli, z imieniem i nazwiskiem Autora w nazwie pliku na adres [email protected] z dopiskiem Konkurs dla Dzieci.
 6. Prace powinny przedstawiać temat: Jak Twoim zdaniem powstają odbitki“. Jury oceniać będzie wykonanie pracy i pomysłowość uczestników.
 7. Wraz ze zdjęciem na adres [email protected] należy wysłać deklarację o autorstwie dzieła, zgodę rodziców lub opiekunów Dziecka na uczestnictwo w konkursie oraz zgodę na publikację pracy na http://empikfoto.pl, https://blog.empikfoto.sk i http://www.facebook.com/empikfotopl.
 8. Każdy uczestnik może zgłosić do konkursu jedną pracę.
 9. Jury powołane przez Organizatora w składzie: Paulina Burzyńska, Agata Mazurek, Piotr Janiak  i Agata Nowak dokona oceny zgłoszonych do konkursu prac.
 10. Prace wybrane przez Jury zostaną opublikowane na http://empikfoto.pl, https://blog.empikfoto.sk i http://www.facebook.com/empikfotopl w dniu ogłoszenia wyników .
 11. Nagrodami w konkursie są  albumy na zdjęcia, zabawki, filmy i książki dla Dzieci. Dodatkowo wszyscy uczestnicy Konkursu otrzymają kod rabatowy 40% na zamówienie Kubka z kolorowym środkiem i uchem na empikfoto.pl.
 12. Nagrody zostaną rozlosowane wśród zwycięzców konkursu.
 13. Wyniki konkursu zostaną podane do publicznej wiadomości 1 czerwca 2012r w godzinach wieczornych.
 14. Laureaci zostaną powiadomieni o przyznanych nagrodach w terminie 10 dni roboczych od daty rozstrzygnięcia drogą mailową.
 15. Decyzje Jury Konkursu są ostateczne.
 16. Regulamin niniejszego konkursu dostępny jest w siedzibie Organizatora oraz na stronie internetowej https://blog.empikfoto.sk/regulamin-konkursu-dla-dzici-jak-powstaja-odbitki

Leave a reply

Dla weryfikacji, podaj brakujący składnik (liczbę) działania matematycznego: Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.