Konkurs Urodzinowy Empikfoto.pl

Regulamin Konkursu Urodzinowego Empikfoto.pl

 1. Organizatorem Konkursu jest E-commerce services S.p. z o.o. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Marszałkowskiej 116/122, zwany dalej Organizatorem.
 2. Konkurs rozpoczyna się w dniu 23 lipca 2012 i kończy 30 lipca 2012 o godzinie 23:59.
 3. W konkursie może uczestniczyć każda osoba fizyczna zamieszkała na terenie Rzeczpospolitej Polskiej.
 4. Udział w konkursie i podanie związanych z udziałem danych jest  dobrowolne.
 5. Warunkiem udziału w konkursie jest wysłanie zdjęcia w rozdzielczości minimalnej 600×400 pikseli, z imieniem i nazwiskiem w nazwie pliku, pokazującego świętowanie urodzin empikfoto.pl, na adres [email protected], z dopiskiem „Urodziny empikfoto.pl“
 6. Wraz ze zdjęciem na adres: [email protected] należy wysłać deklarację o autorstwie zdjęcia, zgodę na publikację zdjęcia o treści:
  Wyrażam zgodę na nieodpłatną publikację przesłanych zdjęć na stronach: http://empikfoto.pl, https://blog.empikfoto.sk i http://www.facebook.com/empikfotopl należących do ECS sp. zo.o..
  Oświadczam, że jestem autorem zdjęć przekazywanych do publikacji, właścicielem autorskich praw majątkowych oraz, że prawa autorskie nie podlegają żadnym ograniczeniom, nie naruszają jakichkolwiek autorskich praw majątkowych lub osobistych osób trzecich, ani też nie są przedmiotem jakichkolwiek roszczeń takich osób.
 7. Do konkursu można zgłosić dowolną ilość zdjęć.
 8. Jury powołane przez Organizatora w składzie: Paulina Burzyńska  i Agata Nowak dokona oceny zgłoszonych do konkursu zdjęć.
 9. Prace wybrane przez Jury zostaną opublikowane na https://blog.empikfoto.sk i http://www.facebook.com/empikfotopl w dniu ogłoszenia wyników.
 10. Nagrodami w konkursie są:
  I miejsce: książka „Wizja Fotografa“ Michaela Freemana, mini album na zdjęcia 8,5x10cm, ze zdjęciem Anne Geddes na okładce oraz płyta z muzyką.
  Kolejnych 8 miejsc: mini album na zdjęcia 8,5x10cm, ze zdjęciem Anne Geddes na okładce oraz płyta z muzyką.
  Dodatkowo wszyscy uczestnicy konkursu otrzymają kody rabatowe na 8 darmowych odbitek w formacie 30×40 przy zamówieniu minimum 15 zdjęć w tym formacie.
 11. Wyniki konkursu zostaną podane do publicznej wiadomości najpóźniej 1 sierpnia 2012r.
 12. Laureaci zostaną powiadomieni o przyznanych nagrodach drogą mailową, w terminie 10 dni roboczych od daty rozstrzygnięcia konkursu.
 13. Decyzje Jury Konkursu są ostateczne.
 14. Regulamin niniejszego konkursu dostępny jest w siedzibie Organizatora oraz na stronie internetowej

Leave a reply

Dla weryfikacji, podaj brakujący składnik (liczbę) działania matematycznego: Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.